Opening Academisch Jaar 2011-2012

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar 2011-2012 schetst waarnemend bestuursvoorzitter Paul Doop de koers van de UvA tegen de achtergrond van actuele ontwikkelingen van het hoger onderwijs. Hij gaat onder andere in op de profileringsdiscussie en op de intensivering van de samenwerking tussen kennisinstellingen in Amsterdam. Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, spreekt vervolgens over de strategische agenda voor het hoger onderwijs. Daarna is het woord aan Sander Breur, UvA-student en oud-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Hij gaat in zijn bijdrage in op de aspecten die in zijn ogen - vanuit studentenperspectief - een rol zouden moeten spelen bij de verdere profilering van de UvA. ‘De gevoelige snaar’ Na een muzikaal intermezzo door de Amsterdamse band PIET spreken drie UvA-wetenschappers vanuit verschillende disciplines naar aanleiding van het thema ‘De gevoelige snaar’. De bijdrage van José van Dijck, hoogleraar Comparatieve Mediastudies en decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, gaat onder andere over de like button. Deze vormt steeds vaker de basis van publieke communicatie en speelt een grote rol in de beoordeling van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, betoogt Van Dijck. Erik Verlinde, hoogleraar Theoretische fysica en winnaar van de NWO-Spinozapremie 2011, gaat in op de drijfveren van wetenschappelijke vooruitgang en de omstandigheden waaronder een Eureka-moment tot stand kan komen. Damiaan Denys, hoogleraar Psychiatrie en hoofd van de afdeling Psychiatrie van het AMC, ten slotte, gaat in zijn rede in op de neiging van de mens om leegten en het niets op te willen vullen.