Opening academisch Jaar 2010-2011

Openingswoord Karel van der Toorn, voorzitter College van Bestuur Keynote speaker Daniel Cohn-Bendit, fractievoorzitter van De Groenen in het Europees Parlement Intermezzo Freek de Jonge, cabaretier Het einde van Europa Michael Kemper, hoogleraar Oost-Europese studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen Deirdre Curtin, hoogleraar Europees Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en directeur van het Amsterdam Center for European Law and Governance (ACELG) Claes de Vreese, hoogleraar Communicatiewetenschap en directeur van de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) Rede en slotwoord Karel van der Toorn, voorzitter College van Bestuur