Opening Academisch Jaar 2017-2018

14.30 – 15.00 uur: Inloop en ontvangst, Aula 15.00 – 16.30 uur: Opening Academisch Jaar 2017-2018 Geert ten Dam, collegevoorzitter van de UvA, spreekt over inspirerend onderwijs. Het lustrumthema Inspiring Generations staat voor wat we als universiteit willen zijn. Hoe krijgt academisch onderwijs écht betekenis voor studenten – en daarmee waarde voor de samenleving? PechaKucha-presentatie van Nathalie van der Velde. Zij is opleider internist-ouderengeneeskunde AMC en programmaleider ‘Aging and Later Life’ bij onderzoeksinstituut Amsterdam Public Health. Ze is onder meer principal investigator val- en fractuurpreventie bij de afdeling Geriatrie (AMC). Zij ontving begin dit jaar een gift via het Amsterdams Universiteitsfonds voor haar onderzoek naar vallen als bijwerking van medicijngebruik door ouderen. Robbert Dijkgraaf, universiteitshoogleraar aan de UvA en directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton, laat zijn licht schijnen over inspirerend onderzoek: hoe kan de universiteit dit bevorderen? PechaKucha-presentatie van Bruno Verschuere, universitair hoofddocent Forensische psychologie. Hij won vorig jaar september de internationale Ig Nobel Prize, de parodie op de echte Nobelprijs, voor zijn onderzoek naar lieggedrag onder mensen. Docent van het Jaar 2016-2017 Antoinette Muntjewerff, universitair docent Algemene rechtsleer, in gesprek met Louisa Bergsma en Karel van Vliet van de juridische faculteitsvereniging JFAS. Muziek: UvA-orkest J. Pzn Sweelinck