Opening Academisch Jaar 2015-2016

Opening Academisch Jaar 2015-2016 Veranderende tijden vragen om een nieuwe verhouding tussen maatschappij en universiteit. De vraag is niet óf de universiteit in de 21ste eeuw hervormd zal worden, maar veeleer hoe en door wie. Een terugkeer naar de ivoren toren met disciplines als aparte, afgezonderde zuilen ligt daarbij niet voor de hand. Er is eerder een ontwikkeling gaande richting interdisciplinariteit, online leren en interactie met de maatschappij. Programma: Na een welkomstwoord door waarnemend voorzitter en rector magnificus Dymph van den Boom, geeft Geoffrey Boulton, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Edinburgh, tijdens de Opening Academisch Jaar zijn visie. Boulton is een van de meest vooraanstaande denkers over de functie en het functioneren van universiteiten en heeft in het afgelopen decennium een invloedrijke stem gehad in de discussie hierover. Al in 2008 schreef hij dat universiteiten niet gezien mogen worden als een ‘supermarkt voor publieke en private producten waarnaar momenteel veel vraag is’. Boulton legt in het onderwijs de nadruk op Bildung en meent dat onderzoeksuniversiteiten kennis moeten genereren, maar niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor economische innovatie. Na een muzikaal intermezzo en een bijdrage van de Centrale Studentenraad reageren filosoof en natuurkundige Bas Haring en filosoof Peter-Paul Verbeek op de visie van Boulton. Haring is hoogleraar Publiek begrip van de wetenschap aan de Universiteit Leiden en bekend publicist. Verbeek is hoogleraar Filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente en president van de Society for Philosophy and Technology.